26svi.
By: Jurica 0

Obavijest o prekidu isporuke vode!

Poštovani, Obavještavamo cijenjene potrošače da će dana 27.05.2020. godine zbog radova na izmještanju cjevovoda na prilazu rotoru i mostu Odra na cesti P-1 u naselju Odra Sisačka biti privremeno prekinuta opskrba pitkom vodom, i to u dijelu od k.br.47 do k.br.101. Privr...

Read Details
16svi.
By: Jurica 0

Obavijest o prekidu isporuke vode!

Poštovani, Obavještavamo cijenjene potrošače da će dana 16.05.2020. godine zbog radova na sanaciji loma vodovodne mreže u ulici Ive Miškulina u Budaševu biti prekinuta opskrba pitkom vodom . Isporuka vode neće biti moguća u periodu od 16:00 sati do 20:00 sati. Molimo...

Read Details
06svi.
By: Jurica 0

Obavijest o prekidu isporuke vode!

Poštovani, Obavještavamo cijenjene potrošače da će dana 06.05.2020. godine zbog radova na sanaciji loma vodovodne mreže u ulici Drage Gervaisa biti prekinuta opskrba pitkom vodom . Isporuka vode neće biti moguća u periodu od 08:30 sati do 14:00 sati. Molimo cijenjene...

Read Details
05svi.
By: Jurica 0

Obavijest o prekidu isporuke vode!

Poštovani, Obavještavamo cijenjene potrošače da će dana 05.05.2020. godine zbog radova na prepajanju vodovodne mreže u Stupnu biti prekinuta opskrba pitkom vodom . Isporuka vode neće biti moguća u periodu od 12:40 sati do 16:00 sati u Stupnu, II.desni odvojak. Molimo...

Read Details
04svi.
By: Jurica 0

Obavijest o prekidu isporuke vode!

Poštovani, Obavještavamo cijenjene potrošače da će dana 04.05.2020. godine zbog radova na izmicanju hidranta u naselju Vurot biti prekinuta opskrba pitkom vodom . Isporuka vode neće biti moguća u periodu od 12:40 sati do 15:00 sati. Molimo cijenjene potrošače za razu...

Read Details
28tra.
By: Jurica 0

Obavijest o prekidu isporuke vode!

Poštovani, Obavještavamo cijenjene potrošače da će dana 28.04.2020. godine zbog radova na sanaciji loma vodovodnog priključka u ulici Mije Goričkog biti prekinuta opskrba pitkom vodom . Isporuka vode neće biti moguća u periodu od 17:40 sati do 21:00 sat. Molimo cijen...

Read Details
25tra.
By: Jurica 0

Obavijest o prekidu isporuke vode!

Poštovani, Obavještavamo cijenjene potrošače da će dana 25.04.2020. godine zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu u naselju Vurot biti prekinuta opskrba pitkom vodom . Isporuka vode neće biti moguća u periodu od 15:30 sati do 18:00 sati. Molimo cijenjene potrošače za...

Read Details
23tra.
By: Jurica 0

Obavijest o prekidu isporuke vode!

Poštovani, Obavještavamo cijenjene potrošače da će dana 23.04.2020. godine zbog radova na sanaciji loma vodovodne mreže u Galdovačkoj biti prekinuta opskrba pitkom vodom . Isporuka vode neće biti moguća u periodu od 16:00 sati do 22:00 sata od križanja sa ulicom Pavla i...

Read Details
21tra.
By: Jurica 0

DERATIZACIJSKE, DEZINSEKCIJSKE I DEZINFEKCIJSKE USLUGE

Dokumentacija o nabavi MIŠLJENJE MINGORP Ponudbeni troškovnik 2020 ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA...

Read Details