Osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za piće jedna je od osnovnih mjera zaštite zdravlja ljudi, odnosno jedna od općih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, NN43/09, NN113/08, NN 43/09, NN 130/17), a provodi se zaštitom izvorišta vode za ljudsku potrošnju, pročišćavanjem vode, izgradnjom i održavanjem vodoopskrbnih objekata u ispravnom sanitarno-tehničkom i higijenskom stanju, te ispitivanjem kvalitete vode izvora i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnoj mreži.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće provodi se, u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe  (NN 125/17) u Službi kontrole kvalitete vode Sisačkog vodovoda d.o.o., koji ima ovlaštenje za rad Ministarstva zdravstva, sukladno Pravilniku o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati laboratoriji proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe (NN br. 62/99).

Fizikalno- kemijski laboratorij

Mikrobiološki laboratorij

Dodatnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće, prema županijskom monitoringu, provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.

Služba vodoopskrbe i Služba kontrole kvalitete vode primaju i pritužbe građana na kvalitetu vode, nakon čega se pristupa interventnom uzorkovanju i ispiranju cjevovoda, a iste radnje poduzimaju se i nakon sanacije lomova na profilu cjevovoda od i iznad Ø 200 .

REZULTATI ISPITIVANJA

Indikatorski parametar temperatura 2017. godine

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period : 01.10.2017.-31.12.2017.god.

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period 01.01.2018.-31.03.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period 01.04.2018.-30.06.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 07.05.2018. do 13.05.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 14.05.2018.-do 18.05.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 21.05.2018.-do 25.05.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 28.05.2018.-do 01.06.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 11.06.2018.-do 15.06.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 18.06.2018.-do 21.06.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 26.06.2018.-do 29.06.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 02.07.2018.-do 06.07.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 09.07.2018.-do 13.07.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 16.07.2018.-do 20.07.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 23.07.2018.-do 27.07.2018.god

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za period od 30.07.2018.-do 03.08.2018.god

Godišnji izvještaj o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju za 2017.god.

TVRDOĆA VODE

Tvrdoću vode sačinjavaju sve kalcijeve i magnezijeve soli sadržane u vodi, tj. ne samo one koje su vezane na ugljičnu kiselinu u obliku bikarbonata već i one koje su vezane na sumpornu, kloridnu, dušičnu i kremičnu kiselinu.

Suma svih tih kalcijevih i magnezijevih soli daje nam ukupnu tvrdoću vode izraženu u mg/l CaO.

Tvrdoća vode može se izraziti na više načina, a s ciljem mjerenja i uspoređivanja voda različitih tvrdoća često se koriste stupnjevi tvrdoće (njemački, francuski i engleski). Kod nas je najzastupljeniji njemački stupanj (°nj) koji se definira kao ona tvrdoća vode koja u jednoj litri ima otopljeno 10 mg CaO.

Klasifikacija vode po tvrdoći:

  • 0-4 °nj – jako meka voda
  • 4-8 °nj – meka
  • 8-18 °nj – srednje tvrda voda
  • 18-30 °nj – tvrda voda
  • 30 °nj – jako tvrda voda

Voda za piće iz vodoopskrbnog sustava Sisačkog vodovoda d.o.o. ima vrijednost 10,5°nj i spada u srednje tvrde vode ( 9-18°nj).