HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) je stručan, racionalan i sustavan pristup za analizu i upravljanje biološkim, kemijskim i fizičkim opasnostima u cijelom procesu proizvodnje vode za piće.
Sisački vodovd d.o.o. započeo je implementaciju HACCP sustava u veljači 2005. god., a u veljači 2006.god. certifikacijska kuća SGS d.o.o. provela je prosuđivanje Sustava upravljanja zdravstvenom ispravnošću hrane, te je potvrdila da Sisački vodovod d.o.o. zadovoljava zahtjeve norme HACCP Codex Alimentarius za slijedeći opseg aktivnosti: opskrba pitkom vodom, izgradnja i održavanje vodoopskrbnog sustava. Isto je utvrđeno i nadzornim posjetama 2007. god i 2008. god., a u veljači 2009. god. i siječnju 2012. god., nakon trogodišnjeg ciklusa, uspješno su obavljene recertifikacije sustava. Nadzorne posjete u 2010. god. i 2011. god. nisu pokazale nesukladnosti.
Društvo ocijenjuje HACCP sustav u planiranim intervalima, kako bi osigurao neprestanu primjerenost, adekvatnost i učinkovitost. Ocjena procijenjuje potrebu promjene HACCP sustava, uključujući sigurnost, politiku i ciljeve.

SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU – ISO 22000:2005

Uprava društva je odlučila postojeći sustav upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju  uskladiti sa  zahtjevima norme ISO 22000:2005 te je u siječnju 2013.god. započela implementacija sustava, a po izvršenoj provjeri, 22. travnja 2013. godine, certifikacijska kuća SGS izdalaje 05.06.2013. god. Sisačkom vodovodu certifikat ISO 22000:2005. Norma ISO 22000:2005 definira sustav upravljanja sigurnošću hrane koristeći sedam principa HACCP-a (Hazard Analysis and Critical Control Point – analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka) uz dodatne preduvjetneprograme kojima se osigurava kvalitetna kontrola u svim dijelovima lanca kojim voda prolaziod izvora do krajnjeg korisnika. Nadzornim posjetama 2014. i 2015.god utvrđeno  je  da sustav upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju odvija u skladu sa zahtjevima norme ISO 22000:2005.

 

SGS Certifikat ISO 22000 2016-2019