Djelatnost vodoopskrbe uključuje:

 • distribuciju vode za ljudsku potrošnju  putem vodoopskrbnog sustava do prodajnog mjesta
 • dezinfekciju vode do stupnja zdravstvene ispravnosti
 • kontrola zdravstvene ispravnosti vode u vosdoopskrbnom sustavu
 • izgradnja kućnih i industrijskih priključaka
 • održavanje vodoopskrbne mreže u smislu rekonstrukcije postojeće i izgradnja nove vodoopskrbne mreže.

Vodoopskrbna djelatnost i sustav upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju  u skladu su  sa  zahtjevima norme ISO 22000:2005.

Dijagram tijeka i opis proizvodnje vode za piće

Proizvodni proces se sastoji od preuzimanja vode za piće od prizvođača, dezinfekcije klorovim-dioksidom, te distribucije. Upravljanje procesom pripreme vode – dezinfekcije provodi se pomoću Nadzorno – upravljačkog sustava (NUS) uz postavljanje i praćenje parametara te automatsko vođenje zapisa i alarmiranje.

Već prerađena voda za ljudsku potrošnju  prihvaća se od Vodoopskrbe Kupa na mjestu Novo Praćno, a dolazi magistralnim cijevovodom (800 mm) iz smjera Petrinje. Voda se prilikom prihvaćanja doklorira dezinfekcijskim sredstvom klorovim – dioksidom, čije doziranje je automatsko.

Stanica za dokloriranje Novo Praćno – Ivajak

Klorov dioksid se proizvodi na licu mjesta, postupkom klorit + kiselina, uređajem Prominent – Bello Zon CDKa 420.

Uređaj za proizvodnju klorovog dioksida CDKa 420

Upravljanje uređajem je vanjsko – vezivanje na mjerač protoka.
Koncentracija utrošenog klorovog-dioksida mora biti takva da spriječi ponovni rast bakterija prilikom distribucije vode, posebice u ljetnim mjesecima i na područjima male potrošnje. Koncentracija klorovog-dioksida kontrolira se putem nus-produkata klorita, a poželjno je da njihova koncentracija ne prelazi 0,4 mg/l.
Nakon dokloriranja voda za piće distribuira se cijevovodima u tri smjera:

 • prema vodotornju – 800 mm
 • u smjeru naselju Crnac – 500 mm
 • odvojak prema naselju Komarevo – 200 mm

U vodoopskrbnom sustavu nalaze se dvije stanice za povećanje tlaka u distribucijskoj mreži i to na lokacijama – Komarevo i Vurot.

Vodoopskrbna mreža je dužine cca 488 km (promjer cijevi 80 – 800 mm).

Materijali i duljine cijevi:

 • PVC – 224 464 m ili 46,0%
 • Polietilen visoke gustoće ili PE-HD – 149 629 m ili 30,7%
 • Lijevano željezo – 55 057 m ili 11,3%
 • Azbest-cement – 18 335 m ili 3,8%
 • Čelik i pocinčani čelik – 19 245 m ili 3,9%
 • Nodularni lijev sa unut. cementnom oblogom ( Ductil ) – 12 753 m ili 2,6%
 • Alkaten – 7 782 m ili 1,6%

Starost i duljine izgrađenog cjevovoda od 1944. – 2017.god.:

 • 1944.-1954 god. :     32 296 m
 • 1955.-1964. god. :    11 132 m
 • 1965.-1974. god. :    14 630 m
 • 1975.-1984. god. :    54 071 m
 • 1985.-1994. god. :   110 371 m
 • 1995.-2004. god. :   211 690 m
 • 2005.-2016.god.  :    52 379  m
 • 2017                  :         695 m

Tablica 1: Broj kvarova na cjevovodu za period od 2011.god. do 2017. god.:

VRSTA LOMA 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Vodovodna mreža 155 177 142 81 114 146 140
Vodovodni priključci 406 359 298 258 338 352 375
UKUPNO 561 536 440 339 452 498 515

Kvarovi na cjevovodu saniraju se u vrlo kratkom vremenu jer su za oštećene dijelove cjevovoda osigurani zamjenski elementi i uvijek spremna ekipa za intervencije.

Odzračivanje i odmuljavanje provodi se dinamikom i lokacijom sukladno Godišnjem planu ispiranja preko hidranata i muljnih ispusta, te prema potrebi vezano uz kvarove na mreži i rezultate laboratorijske analize kvalitete vode.