Sisački vodovod d.o.o. kao javni (sektorski) naručitelj objavljuje sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016), na temelju izjava, da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi  ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.