Uprava Društva

Član uprave – direktor

Igor Rađenović, dipl.oec.

Ured Uprave Društva:

Tel. 044/526-177
Fax: 044/526-172
tajnistvo@sisackivodovod.hr

 

Nadzorni odbor

Ivan Jurić predsjednik
Ivan Špišić zamjenik predsjednika
Željka Desnica član
Robert Novosel član
Luca Gašpar Šako član
Božidar Antolec član
Dražen Jagodić član

Rukovoditelji organizacijskih jedinica

Tehnički direktor
Alan Đozić, dipl.ing.
alan.djozic@sisackivodovod.hr

Rukovoditelj Sektora ekonomskih poslova
Sandra Divjakinja, dipl.oec.
sandra.divjakinja@sisackivodovod.hr