Priopćenje za javnost Sisačkog vodovoda d.o.o.

Sisački vodovod d.o.o. obavještava cijenjene korisnike vodnih usluga da je dana 20. svibnja 2015. godine uslijed udara groma došlo do prekida isporuke električne energije na električnim instalacijama koje služe za napajanje pumpi javne odvodnje (kanalizacije) u Ulici Milana Steinera u Sisku, a što je rezultiralo prestankom rada pumpi. Prema dobivenoj informaciji automatskog sustava dojave nestanak električne energije nastupio je u 16.26 sati i trajao je do 17.37 sati, odnosno za vrijeme trajanja vremenske nepogode koja je zadesila područje Grada Siska i okolnih naselja..

Dežurne službe Sisačkog vodovoda d.o.o. odmah po dojavi izašle su na teren i izvršile izvid zatečenog stanja te konstatirale izlijevanje sadržaja iz kanalizacijskog sustava na ulicu, stambene objekte i pomoćne zgrade. Odmah se započelo sa ispumpavanjem ogromnih količina vode i kanalizacijskog sadržaja putem cisterne.

Nakon uspostave isporuke električnom energijom pumpe su proradile, a prestankom oborina palo je i opterećenje. Dežurne službe Sisačkog vodovoda d.o.o. pristupile su sanaciji terena ispiranjem nataloženog kanalizacijskog sadržaja sa ulice te stambenih objekata, podruma i pomoćnih zgrada. Ovim putem Sisački vodovod d.o.o. izvješćuje kako je poduzeo i nadalje će poduzimati sve radnje koje su nužno potrebne na ublažavanju posljedica nastalih djelovanjem više sile te saniranja nastalih šteta na imovini građana i javnim dobrima.“

S poštovanjem,

Uprava Sisačkog vodovoda d.o.o.