Obavijest potrošačima: Kontrola vodomjernih okana

Važno!

Upozoravamo cijenjene potrošače da u ovim zimskim mjesecima vode računa o adekvatnoj toplinskoj izolaciji vodomjernih okana kako ne bi došlo do smrzavanja i trajnog oštećenja vodomjera. Napominjemo da je oštećenje vodomjera smrzavanjem pogreška potrošača, te ćemo izmjenu istog naplatiti prema važećim cijenama materijala i usluga.