Promjene u oporezivanju za isporuku vode

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine broj: 149/09; 89/11. i 29/12.) člankom 5. stavak 2. točka f), propisano je da se na isporuku vode, pod kojom se smatraju usluge neposredno vezane uz isporuku vode odnosno obavljanje vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje odnosno isporuka do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, plaća PDV po stopi od 10%, a što je u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj: 47/95; 106/96; 164/98; 105/99; 54/00; 73/00; 127/00; 48/04; 82/04; 90/05; 76/07; 87/09; 94/09. i 22/12.). Dakle, došlo je do promjene oporezivanja isporuke vode sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost.
Shodno navedenome, na računima za vodne usluge, a počevši od ožujka 2012. godine, doći će do promjene zbog izmjene stope PDV-a.

Svjetski dan voda

svjetski_dan_voda
Opća skupština UN je rezolucijom od 22. veljače 1993. odlučil a da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugu temu. Da bi se još više istaknulo značenje brige o vodi, razdoblje od 2005. do 2015. proglašeno je desetljećem voda pod geslom Voda za život, a ove godine se obilježava temom Voda i sigurnost hrane.

Dok milijarda ljudi u svijetu živi u kroničnoj gladi i vodni resursi su pod sve većim pritiskom ne možemo se pretvarati da je problem „negdje drugdje“. Proizvodnja i kvaliteta hrane u Hrvatskoj, bez obzira na njeno iznimno bogatstvo vodom, također je ugrožena povremenim sušnim razdobljima.

Borba s porastom stanovništva i osiguravanje pristupa kvalitetnoj hrani svim ljudima na zemlji, poziv je za niz aktivnosti kojima možemo svi pomoći :

koristiti što manje vode za proizvodnju hrane
smanjiti količine neiskorištene hrane, jer se 30% proizvedene hrane u svijetu baca kao

višak, a voda potrošena na proizvodnju iste je izgubljena

proizvoditi više hrane bolje kvalitete, a s manje vode
slijediti zdraviji način ishrane.

Na svim razinama opskrbe, od proizvođača do potrošača, moguće je pozitivno djelovati na smanjenje potrošnje vode osiguravajući hranu za sve ljude diljem Svijeta.

A Vi? Da li znate koliko vode zapravo potrošite svakog dana? Kako možete promijeniti svoju prehranu i smanjiti svoj trag u potrošnji vode?

Sisački vodovod d.o.o. prati aktualna događanja i trendove s ciljem podizanja kvalitete svoje usluge i zadovoljstva naših potrošača, ispunjenju njihovih želja i potreba za kontinuiranom i pouzdanom opskrbom zdravstveno ispravne vode za piće. Upravljanje sigurnošću hrane zasniva se na načelima HACCP-a, kojima je cilj prepoznati opasnosti koje se mogu dogoditi u bilo kojoj fazi procesa proizvodnje i staviti ih pod kontrolu, te ih na taj način i spriječiti.

U vodoopskrbnom sustavu postoji niz opasnosti, koje mogu utjecati na kvalitetu vode za piće, bilo da se radi o tehnološkom procesu ili dugačkoj i zahtjevnoj vodoopskrbnoj mreži.

Kvalitetan i siguran proizvod rezultat je implementacije sustava upravljanja sigurnošću hrane, prema načelima HACCP-a, čija je implementacija započela u veljači 2005.god., a u veljači 2006.god. certifikacijska kuća SGS d.o.o. provela je prosuđivanje HACCP sustava, te je potvrdila da Sisački vodovod d.o.o. zadovoljava zahtjeve HACCP Codex Alimentarius za slijedeći opseg aktivnosti: opskrba pitkom vodom, izgradnja i održavanje vodoopskrbnog sustava. Isto je utvrđeno i nadzornim posjetama 2007., 2008., 2010., i 2011., a 2009. i 2012. god. uspješno su obavljene recertifikacije sustava, što znači da se isti provodi, održava i unapređuje kroz postupke verifikacije, validacije, internih audita i upravine ocjene.

Kontrola kvalitete vode za piće provodi se u Odjelu kontrole kvalitete vode Sisačkog vodovoda d.o.o., koji od 19. svibnja 2004. god. ima Rješenje Ministarstva zdravstva da ispunjava propisane uvjete za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće u vlastitom laboratoriju, te prema Ugovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Županije sisačko-moslavačke.

Obradom podataka dobiva se uvid u stanje kvalitete vode na cijelom vodoopskrbnom sustavu i utvrđuje se zdravstvena ispravnost u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08), pa na osnovu iste možemo reći da u peridu od 2004.- 2012. god. broj neispravnih uzoraka ne prelazi 5%, a svi vodoopskrbni sustavi koji imaju vše od 95% ispravnih uzoraka smatraju se sigurnim i pouzdanim.

Kvaliteta vode iz Sisačkog vodovoda d.o.o rezultat je dosljedne primjene hrvatskih zakona i normi, novih i ekološki prihvatljivih tehnologija, te stručnog usavršavanja djelatnika.

Zhvaljujući odgovarajućem provođenju postupka dezinfekcije vode za piće, redovitom sanitarnom održavanju – ispiranje cjevovoda i održavanju prilikom kavarova, a u skladu sa uvedenim HACCP sustavom postiže se sve bolja kvaliteta vode za piće.