Natječaj za radno mjesto – pomoćni radnik u Službi odvodnje

Burza rada – Natječaj za radno mjesto – pomoćni radnik u Službi odvodnje

Razgovor s kandidatima za radno mjesto: pomoćni radnik u Službi odvodnje (na neodređeno vrijeme) održat će se u srijedu, dana 24.03.2021. godine o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.


Natječaj za radno mjesto – pomoćni radnik u Službi vodoopskrbe

Burza rada – Natječaj za radno mjesto – pomoćni radnik u Službi vodoopskrbe

Razgovor s kandidatima za radno mjesto: pomoćni radnik u Službi vodoopskrbe (na neodređeno vrijeme) održat će se u srijedu, dana 24.03.2021. godine o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.


Natječaj za radno mjesto – portir – telefonist – neodređeno

Burza rada – natječaj za radno mjesto – portir – telefonist – neodređeno

Razgovor s kandidatima za radno mjesto: portir – telefonist (na neodređeno)  održat će se dana 18.03.2021. godine o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.


Natječaj za radno mjesto – očitač – dostavljač (na neodređeno)

Burza rada – natječaj za radno mjesto očitač / ica – dostavljač / ica (na neodređeno)

Odluka o poništenju javnog natječaja za radno mjesto očitač – dostavljač na neodređeno vrijeme!!!


Natječaj za radno mjesto – očitač – dostavljač (na određeno)

Burza rada – natječaj za radno mjesto očitač / ica – dostavljač / ica (na određeno)

Obavijest za razgovor – za radno mjesto – očitač – dostavljač – određeno!