Blog Post

18 pro
By: Sisački vodovod 0

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u ulici Matije Fintića u Sisku

Dokumentacija 18. prosinca 2018.

Dokumentacija o nabavi
Prethodno savjetovanje
Gradevinski projekt


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


Dokumentacija 4. siječnja 2019.

Građevinski projekt – Tekstualni dio
Građevinski projekt-Grafički dio
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, M. Fintića Sisak
Odluka o poništenju postupka javne nabave