Blog Post

14 ožu
By: Jurica 0

DERATIZACIJSKE I DEZINSEKCIJSKE USLUGE

Dokumentacija o nabavi

Ponudbeni troškovnik 2019 deratizacija i dezinsekcija


ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU


ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU