Blog Post

26 tra
By: Jurica 0

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ZA IZGRADNJU KANALIZACIJSKE I VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI BARICE RAPIĆ

POZIV

DZN

PROJEKTNI ZADATAK BARICE RAPIĆ


ODLUKA O ODABIRU

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA