Blog Post

26 tra
By: Jurica 0

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ZA IZGRADNJU VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA U ULICI HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA

POZIV

DZN

PROJEKTNI ZADATAK HNP


ODLUKA O ODABIRU

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA