Blog Post

28 svi
By: Jurica 0

USLUGE ČIŠĆENJA

DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGE ČIŠĆENJA


ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA


ODLUKA O ODABIRU

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA