Blog Post

23 kol
By: Jurica 0

POZIVNI POSTUPAK – REVIZORSKE USLUGE

ODLUKA O POZIVNOM POSTUPKU

POZIV NA DOSTAVU PONUDE


ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA