Blog Post

23 kol
By: Jurica 0

POZIVNI POSTUPAK – UGRADNJA ZATVARAČA NA TLAČNOM VODU ČISTE VODE

ODLUKA O POZIVNOM POSTUPKU

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

05-2019-05 – 5- TROŠKOVNIK RADOVA I OPREME – UGRADNJA ZATVARAČA – faza 0.docx-1

05-2019-05 PROJEKT – UGRADNJA ZATVARAČA – FAZA 0


Zapisnik o javnom otvaranju ponuda


ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU


ODLUKA O PONIŠTENJU