Blog Post

18 velj
By: Jurica 0

RAZNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Dokumentacija-o-nabavi-Razni-građevinski-materijal 2019

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Obavijest o jednostavnoj nabavi


ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA


ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU