Blog Post

14 tra
By: Jurica 0

DERATIZACIJSKE, DEZINSEKCIJSKE I DEZINFEKCIJSKE USLUGE

Dokumentacija o nabavi

MIŠLJENJE MINGORP

Ponudbeni troškovnik 2020


ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU DDD USLUGE