Blog Post

03 srp
By: Jurica 0

UGRADNJA ZATVARAČA NA TLAČNOM VODU ČISTE VODE

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn za predmet nabave – Ugradnja zatvarača na tlačnom vodu čiste vode

POZIV NA DOSTAVU PONUDA i DoN 47-2020 – ugradnja zatvarča na tlačnom vodu čiste vode 03.07.2020.

05-2019-05 – 5- TROŠKOVNIK RADOVA I OPREME – UGRADNJA ZATVARAČA

05-2019-05 PROJEKT – UGRADNJA ZATVARAČA – FAZA 0


Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru