Blog Post

27 srp
By: Jurica 0

Ugradnja automatske grube rešetke na objektu CS 9 i ugradnja tehničke zaštite objekta (videonadzor)

Odluka o provedbi postupka – CS 9 Lađarska

DoN – CS 9 Lađarska 27.07.2020

Natječajna dokumentacija

TROŠKOVNIK – ELEKTROTEHNIČKI

TROŠKOVNIK – GRAD HIDROTEH

TROŠKOVNIK REKAPITULACIJA


ODGOVOR – DODATNE INFORMACIJE – CS 9


Zapisnik o javnom otvaranju ponuda CS9


Odluka o odabiru CS9

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda CS9