Blog Post

10 ruj
By: Anja Rajković 0

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 7 OKANA I MJERNE OPREME U 2 DMA ZONE NA PODRUČJU GRADA SISKA

Projektna dokumentacija za 7 okana i 2 DMA zone

Projektni zadatak – Stari Sisak

Troškovnik projektiranje 7 okana i 2 DMA zone


Zapisnk o pregledu i ocjeni ponuda_Projektna dokumentacija

Odluka o odabiru_Projektna dokumentacija