Blog Post

18 ruj
By: Jurica 0

Sanacija krova na upravnoj zgradi

DON Sanacija krova na upravnoj zgradi

TROŠKOVNIK_Sanacija krova na upravnoj zgradi


Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik po pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru