Blog Post

23 ruj
By: Anja Rajković 0

Zbrinjavanje/sanacija proizvodnog otpadnog mulja

Naručitelj: Sisački vodovod d.o.o.  je u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio “Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava” za postupak: Zbrinjavanje (sanacija) proizvodnog otpadnog mulja, broj objave: 2020/S 0F5-0033715

Veza na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4287701

DON Zbrinjavanje mulja

Troškovnik Zbrinjavanje mulja

Analiza mulja 10.02.2020.

Analiza mulja 29.07.2020.

Zbrinjavanje (sanacija) proizvodnog otpadnog mulja