Blog Post

22 sij
By: Jurica 0

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOOPSKRBNI MAGISTRALNI CJEVOVOD PETRINJA-SISAK

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4700495