Blog Post

29 sij
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici Barice Rapić u Sisku

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave. 

http://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4724461