Blog Post

19 ožu
By: Anja Rajković 0

Deratizacijske, dezinsekcijske i dezinfekcijske usluge

Napomena: Naručitelj je 23. ožujka 2021. godine objavio 1. izmjene i dopune dokumentacije u nabavi. Dopuna se odnosi na točku 4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (crveno označen tekst). Budući da izmjene nisu značajne, rok za dostavu ponuda ostaje isti.

DON_DDD usluge 1. izmjena

DON_DDD usluge

Ponudbeni troškovnik_DDD usluge

 

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda_DDD usluge

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_DDD usluge

Odluka o odabiru_DDD usluge