Blog Post

01 tra
By: Anja Rajković 0

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS: Izgradnja vodovodne mreže – Vukovarska ulica u Sunji (450m)

Naručitelj Sisački vodovod d.o.o. je dana 01.04.2021. na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave “Izgradnja vodovodne mreže – Vukovarska ulica u Sunji (450m)”.

Datum završetka savjetovanja je 06.04.2021., a zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti tijek savjetovanja na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

DON_Vodoopskrbna mreža u Vukovarskoj ulici

Troskovnik_Vodoopskrbna mreža u Vukovarskoj ulici

Projekt_Vukovarska ulica – Sunja