Blog Post

27 tra
By: Anja Rajković 0

Vodovodni i kanalizacijski materijal za redovno održavanje

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5030548