Blog Post

16 lip
By: Anja Rajković 0

Zbrinjavanje / sanacija proizvodnog otpadnog mulja

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5194435