Blog Post

09 kol
By: Anja Rajković 0

Polimeri

Dokumentacija o nabavi_Polimeri

Troškovnik_Polimeri

Ukoliko niste u mogućnosti otvoriti ili download-ati neki od dokumenata pokušajte isto napraviti u nekom drugom internet pregledniku (Internet Explorer, Mozzila Firefox, Opera, Microsoft Edge…).

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda_Polimeri

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Polimeri

Odluka o odabiru_Polimeri