Blog Post

16 ruj
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici Ivana Mažuranića

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5480328