Blog Post

21 ruj
By: Anja Rajković 0

Rekonstrukcija i dogradnja nadzorno upravljačkog sustava (NUS) postrojenja za kondicioniranje vode Novo Selište prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Poziv na dostavu ponuda objavljen je i u EOJN RH – Jednostavna nabava sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6723916