Blog Post

07 lis
By: Anja Rajković 0

Vodovodni i kanalizacijski materijal za redovno održavanje po grupama: Grupa 1-Vodovodni materijal; Grupa 2-Kanalizacijski materijal

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6776504