Blog Post

27 pro
By: Anja Rajković 0

Revitalizacija crpnog postrojenja pogona za kondicioniranje vode Novo Selište sa svrhom povećanja pouzdanosti i racionalizacije potrošnje energije

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7059309