Kategorija: Featured

14 ožu
By: Jurica 0

ZBOG REKONSTRUKCIJE OPREME U GORNJEM KOMAREVU PLANIRANI PREKID OPSKRBE VODOM!

Sisački vodovod d.o.o. pokrenuo je rješavanje problema koji su nastajali zbog poremećaja tlakova u hidrostanici Komarevo, zbog kojih su stanovnici naselja ovisnih o tom postrojenju, povremeno imali problema s opskrbom vodom. Ugradnja nove elektrostrojarske opreme u HS Komarevo, osim stabilnije isporuke vode, omogućit će i buduća planirana proširenja vodovoda u naseljima koja ga trenutno nemaju.

Zbog radova na zamjeni opreme koji počinju sutra, u srijedu, 15. ožujka u 15 sati, očekuje se prekid opskrbe vodom za naselja Komarevo, Klobučak, Blinjski Kut, Madžari, Letovanci, Staro Selo, Trnjani, Čakale, Kinjačka i Bestrma. Predviđeno vrijeme trajanja radova je 24 sata, a puštanje obnovljene stanice u rad i nastavak vodoopskrbe u tim naseljima predviđeno je za četvrtak, 16. ožujka oko 15.00 sati.

Unaprijed molimo potrošače za razumijevanje!

Sisački vodovod d.o.o.

Read More
19 velj
By: Anja Rajković 0

OBAVIJEST O OBVEZI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE SISAČKOG VODOVODA d.o.o.

Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama ( Narodne novine br. 66/2019) te članku 14. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 11/13 i 23/15, Sisački vodovod d.o.o. objavljuje

 

O B A V I J E S T

O OBVEZI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE SISAČKOG VODOVODA d.o.o.

 

Ovim putem Vas ponovno obavještavamo da je u naseljima Staro Selo, Trnjani i Čakale izgrađen sustav javne vodoopskrbe čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne vodoopskrbe.

Nastavno navedenom, obavještavamo i pozivamo sve vlasnike ili druge zakonite posjednike građevina naselja Čakale, koji to do sada nisu učinili, da su kao obveznici priključenja dužni podnijeti zahtjev za priključenje sukladno odredbama članka 14. važeće Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Siska temeljem odredbi članka 55. Zakona o vodnim uslugama ( Narodne novine br. 66/19).

Pozivaju se svi vlasnici ili drugi zakoniti posjednici građevina naselja Staro Selo, Trnjani i Čakale, koji to do sada nisu učinili, da su obvezni priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na sustav javne vodoopskrbe sukladno Odluci o priključenju, a najkasnije do 30. travnja 2021. godine.

Navedeni rok ispunjenja obveze je produžen iz razloga objektivnih problema uzrokovanih katastrofalnim potresom na našem području.

Zahtjev za priključenje podnosi se pisanim putem, na propisanom obrascu Sisačkog vodovoda d.o.o. i to na adresi: Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44 000 Sisak (Služba obračuna i naplate).

Uz zahtjev obvezni ste priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se traži priključak (Sisački vodovod d.o.o. će pripremiti obrazac punomoći/suglasnosti)
  2. osobnu iskaznicu.

Ovim putem obavještavamo sve vlasnike ili druge zakonite posjednike građevina naselja Staro Selo, Trnjani i Čakale, koji to do sada nisu učinili, a koji ne podnesu zahtjev za priključenje u ostavljenom roku, da će Sisački vodovod d.o.o., nakon isteka naprijed navedenog roka, izvršiti zatvaranje lokalnog vodovoda koji su do sada koristili, tako da će se opskrba vodom obavljati isključivo putem nove mreže javne vodoopskrbe.

Priključenje i nadzor nad izvedbom priključka obavlja Sisački vodovod d.o.o.

Za sve potrebne informacije, ljubazno Vas molimo da se obratite u Službu odnosa s korisnicima Sisačkog vodovoda d.o.o u Sisku, Obala Ruđera Boškovića 10, na tel. 526-166, fax. 526-172 ili na mail adresu: tajnistvo@sisackivodovod.hr.

 

U Sisku, 19.02.2021.                                                                                                     SISAČKI VODOVOD D.O.O.

Read More
22 pro
By: Anja Rajković 0

OBAVIJEST O OBVEZI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE SISAČKOG VODOVODA d.o.o.

Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama ( Narodne novine br. 66/2019) te članku 14. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 11/13 i 23/15, Sisački vodovod d.o.o. objavljuje

O B A V I J E S T

O OBVEZI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE SISAČKOG VODOVODA d.o.o.

 

Ovim putem Vas ponovno obavještavamo da je u naseljima Staro Selo, Trnjani i Čakale izgrađen sustav javne vodoopskrbe čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne vodoopskrbe.

Nastavno navedenom obavještavamo i pozivamo sve vlasnike ili druge zakonite posjednike građevina naselja Čakale, koji to do sada nisu učinili, da su kao obveznici priključenja dužni podnijeti zahtjev za priključenje sukladno odredbama članka 14. važeće Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Siska temeljem odredbi članka 55. Zakona o vodnim uslugama ( Narodne novine br. 66/19).

Pozivaju se svi vlasnici ili drugi zakoniti posjednici građevina naselja Staro Selo, Trnjani i Čakale, koji to do sada nisu učinili, da su obvezni priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na sustav javne vodoopskrbe sukladno Odluci o priključenju, a najkasnije do 15. veljače 2021. godine.

Zahtjev za priključenje podnosi se pisanim putem, na propisanom obrascu Sisačkog vodovoda d.o.o. i to na adresi: Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak (Služba obračuna i naplate).

Uz zahtjev obvezni ste priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se traži priključak (Sisački vodovod d.o.o. će pripremiti obrazac punomoći/suglasnosti)
  2. Osobnu iskaznicu.

Ovim putem obavještavamo sve vlasnike ili druge zakonite posjednike građevina naselja Staro Selo, Trnjani i Čakale, koji to do sada nisu učinili, a koji ne podnesu zahtjev za priključenje u ostavljenom roku, da će Sisački vodovod d.o.o., nakon isteka naprijed navedenog roka, izvršiti zatvaranje lokalnog vodovoda koji su do sada koristili, tako da će se opskrba vodom obavljati isključivo putem nove mreže javne vodoopskrbe.

Priključenje i nadzor nad izvedbom priključka obavlja Sisački vodovod d.o.o.

Za sve potrebne informacije, ljubazno Vas molimo da se obratite Službi odnosa s korisnicima Sisačkog vodovoda d.o.o u Sisku, Obala Ruđera Boškovića 10, na tel. 526-166, fax. 526-172 ili na mail adresu: tajnistvo@sisackivodovod.hr

U Sisku, 21. prosinca 2020.     

                                                    SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Read More
07 ruj
By: Jurica 0

Obavijest o izvođenju radova u ulici I.K. Sakcinskog

U periodu od 07.09.2020. g. do 11.09.2020. g. izvoditi će se  radovi  održavanja i sanacije kanalizacijske mreže (bez prekopa prometnice) u ul. I.K. Sakcinskog

(podvožnjak pored križanja sa ul. I. Fistrovića) Tvrtka izvoditelj radova (u ime i za korist Sisačkog vodovoda d.o.o.) je  RIJEKATANK.

Radovi će se obavljati u noćnom periodu od 2200 do 0600 sati.

 

Ispričavamo se građanima zbog eventualne buke i otežanog prometa uzrokovane radovima.

Read More
07 ruj
By: Jurica 0

Obavijest o izvođenju radova u ulici I.K. Sakcinskog

U periodu od 07.09.2020. g. do 11.09.2020. g. izvoditi će se  radovi  održavanja i sanacije kanalizacijske mreže (bez prekopa prometnice) u ul. I.K. Sakcinskog

(podvožnjak pored križanja sa ul. I. Fistrovića) Tvrtka izvoditelj radova (u ime i za korist Sisačkog vodovoda d.o.o.) je  RIJEKATANK.

Radovi će se obavljati u noćnom periodu od 2200 do 0600 sati.

 

Ispričavamo se građanima zbog eventualne buke i otežanog prometa uzrokovane radovima.

Read More
07 kol
By: Jurica 0

Obavijest o izvođenju radova u ulici Ivana Fistrovića

Obavještavamo cijenjene sugrađane da će se u periodu 07.08.2020.- 21.08.2020. godine vršiti
radovi sanacije kanalizacijskog okna na križanju ulica Ivana Fistrovića, Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Ive Rukavine.
U spomenutom periodu uslijed privremene promjene regulacije prometa, mogući su zastoji i otežano
odvijanje prometa na navedenom križanju.

Molimo cijenjene sugrađane za razumijevanje.

Read More
13 kol
By: Jurica 0

Javni natječaj za prodaju rabljenih službenih vozila

Javni natječaj za prodaju rabljenih službenih vozila

Read More