Kategorija: Javna nabava

12 svi
By: Anja Rajković 0

Zbrinjavanje/sanacija proizvodnog otpadnog mulja

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6283684

Read More
30 ožu
By: Anja Rajković 0

Servis i baždarenje vodomjera

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6126839

Read More
04 ožu
By: Anja Rajković 0

Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Petra Hektorovića i Trga Vere Grozaj (CS + 273 m)

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6034703

Read More
04 ožu
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodoopskrbne (120 m) i kanalizacijske (140 m) mreže u Ulici Petra Steinburga

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6034073

Read More
31 sij
By: Anja Rajković 0

Nabava kemikalija za proizvodnju klor dioksida

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5912091

Read More
16 ruj
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici Ivana Mažuranića

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5480328 

Read More
06 srp
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici dr. Ive Pedišića

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5253401

Read More
06 srp
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici Ivana Mažuranića – PONIŠTENO!

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5253095

 

Read More
16 lip
By: Anja Rajković 0

Zbrinjavanje / sanacija proizvodnog otpadnog mulja

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5194435

 

Read More
28 svi
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici dr. Ive Pedišića – PONIŠTENO!

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5139153

 

Read More