Kategorija: Javna nabava

21 ruj
By: Anja Rajković 0

Rekonstrukcija i dogradnja nadzorno upravljačkog sustava (NUS) postrojenja za kondicioniranje vode Novo Selište prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Poziv na dostavu ponuda objavljen je i u EOJN RH – Jednostavna nabava sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6723916

 
Read More
19 kol
By: Anja Rajković 0

Izrada projektno – tehničke dokumentacije za obnovu konstrukcije svih građevina postrojenja za kondicioniranje vode Novo Selište prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Poziv na dostavu ponuda objavljen je i u EOJN RH – Jednostavna nabava sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

Read More
12 svi
By: Anja Rajković 0

Zbrinjavanje/sanacija proizvodnog otpadnog mulja

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6283684

Read More
30 ožu
By: Anja Rajković 0

Servis i baždarenje vodomjera

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6126839

Read More
04 ožu
By: Anja Rajković 0

Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Petra Hektorovića i Trga Vere Grozaj (CS + 273 m)

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6034703

Read More
04 ožu
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodoopskrbne (120 m) i kanalizacijske (140 m) mreže u Ulici Petra Steinburga

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6034073

Read More
31 sij
By: Anja Rajković 0

Nabava kemikalija za proizvodnju klor dioksida

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5912091

Read More
16 ruj
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici Ivana Mažuranića

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5480328 

Read More
06 srp
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici dr. Ive Pedišića

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5253401

Read More
06 srp
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici Ivana Mažuranića – PONIŠTENO!

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5253095

 

Read More