Kategorija: Jednostavna nabava

07 ruj
By: Anja Rajković 0

LABORATORIJSKI MATERIJAL

Read More
06 ruj
By: Anja Rajković 0

NABAVA OPREME ZA STANICU ZA POVIŠENJE TLAKA U NASELJU KOMAREVO – HS KOMAREVO

Read More
19 kol
By: Anja Rajković 0

Polimeri

Read More
30 ožu
By: Anja Rajković 0

Deratizacijske, dezinsekcijske i dezinfekcijske usluge

Read More
16 velj
By: Anja Rajković 0

Razni građevinski materijal

Read More
15 pro
By: Anja Rajković 0

Ukapljeni naftni plin

Dokumentacija o nabavi_Ukapljeni naftni plin

Troškovnik_Ukapljeni naftni plin

Zapisnik o otvaranju ponuda_Ukapljeni naftni plin

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Ukapljeni naftni plin

Odluka o odabiru_Ukapljeni naftni plin

Read More
19 stu
By: Anja Rajković 0

Osobna zaštitna sredstva

DON – Osobna zaštitna sredstva

Troškovnik – Osobna zaštitna sredstva

Ukoliko niste u mogućnosti otvoriti ili download-ati neki od dokumenata pokušajte isto napraviti u nekom drugom internet pregledniku (Internet Explorer, Mozzila Firefox, Opera, Microsoft Edge…) ili kontaktirajte na broj telefona 091 341 2516.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – Osobna zaštitna sredstva

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Osobna zaštitna sredstva

Odluka o odabiru – Osobna zaštitna sredstva

Read More
09 kol
By: Anja Rajković 0

Polimeri

Dokumentacija o nabavi_Polimeri

Troškovnik_Polimeri

Ukoliko niste u mogućnosti otvoriti ili download-ati neki od dokumenata pokušajte isto napraviti u nekom drugom internet pregledniku (Internet Explorer, Mozzila Firefox, Opera, Microsoft Edge…).

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda_Polimeri

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Polimeri

Odluka o odabiru_Polimeri

Read More
09 srp
By: Anja Rajković 0

Laboratorijski materijal

DON_laboratorijski materijal

TROŠKOVNIK_laboratorijski materijal 2021.

Ukoliko niste u mogućnosti otvoriti ili download-ati neki od dokumenata pokušajte isto napraviti u nekom drugom internet pregledniku (Internet Explorer, Mozzila Firefox, Opera, Microsoft Edge…).

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda_laboratorijski materijal

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_laboratorijski materijal

Odluka o odabiru_laboratorijski materijal

Read More
01 tra
By: Anja Rajković 0

IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ODRANSKOJ ULICI – SELA (280m)

DOKUMENTACIJA O NABAVI_Odranska ulica – Sela

Troškovnik_Odranska ulica – Sela

Građevinski projekt_Odranska ulica – Sela

Ukoliko neki od dokumenata niste u mogućnosti otvoriti ili download-ati pokušajte isto napraviti u nekom drugom internet pregledniku (Internet Explorer, Mozzila Firefox, Opera, Microsoft Edge…).

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda_Odranska ulica – Sela

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Odranska ulica – Sela

Odluka o odabiru_Odranska ulica – Sela

Read More