Odluka o primjeni korekcijskog koeficijenta k2 od 01.03.2020.

Izmjene i dopune cjenika vodnih usluga od 01.12.2015.

Odluka o cijeni vodnih usluga od 01.01.2015.

Cjenik vodnih usluga od 01.01.2015.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o cijeni vodnih usluga (2014.)

Odluka o izmjenama Odluke o cijeni vodnih usluga (2014.)

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga (2011.)