POLITIKA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Politika sigurnosti vode za ljudsku potrošnju temelj je poslovnog upravljanja društva „Sisački vodovod“ d.o.o. Sisak, a poslovni uspjeh našeg društva zasniva se na postizanju zadovoljstva naših korisnika, ispunjenju njihovih želja i potreba za kontinuiranom i pouzdanom opskrbom zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju tako da se očuva njena kvaliteta i sigurnost od mjesta preuzimanja od proizvođača do slavine korisnika.

Svjesni položaja i odgovornosti smatramo da se sigurnost vode za ljudsku potrošnju može postići poštujući sve relevantne zakonske zahtjeve, zahtjeve koje postavljaju naši kupci i sve ostale zainteresirane strane i zahtjeve postavljene sustavom upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju. Redovito provodimo unutarnju i vanjsku komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama u svrhu razmjene informacija od značaja za sigurnost vode za ljudsku potrošnju.

Od posebnog je interesa provoditi stalni preventivni nadzor nad sigurnošću vode za ljudsku potrošnju, a vezano uz mikrobiološke i druge opasnosti. Uprava društva se obvezuje da će osigurati materijalne, financijske i kadrovske resurse potrebne za djelotvornu primjenu sustava upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, raditi na dosljednoj primjeni  i neprestanom poboljšanju istoga. Ova politika sigurnosti vode za ljudsku potrošnju podržana je mjerljivim ciljevima koji doprinose neprestanom poboljšavanju. Politika sigurnosti vode za ljudsku potrošnju redovito se ocjenjuje u odnosu na njezinu primjerenost.

Svi zaposlenici upoznati su s ovom politikom sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.

Sisak, 01. kolovoza 2022. god.

DIREKTORICA:
Sanja Mehinović, mag.ing.