Prema narudžbi vršimo ispumpavanje septičkih jama i kanalizacijskih priključaka.

Navedeni radovi se vrše cisternom kapaciteta 6m³.