Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području JIVU Sisački vodovod d.o.o. Sisak C1.3.R1-14.02.0047

 

 • Na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za „Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ prijavljen je projekt „Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području JIVU Sisački vodovod d.o.o. Sisak“. Odluka o financiranju je donesena 30. ožujka 2023. od strane Ministarstva.
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području JIVU Sisački vodovod d.o.o. Sisak“ zaključen je dana 28.04.2023. godine između Tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu NPOO-a (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), Provedbenog tijela (Hrvatske vode) i Korisnika (Sisački vodovod d.o.o.).
 • Projekt je financiran iz instrumenta „EU sljedeće generacije“ (NextGenerationEU) kroz Mehanizam za oporavak i otpornost i aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).
 • Ukupna vrijednost projekta je 3.408.474,10 EUR-a sa PDV-om što uključuje radove, stručni nadzor, promidžbu i vidljivost te nepredviđene troškove.
 • Omjer sufinanciranja je 80% EU sredstva i 20% nacionalna komponenta od čega 10% osiguravaju Hrvatske vode, a 10% Sisački vodovod d.o.o..
 • Korisnik projekta je Sisački vodovod d.o.o.
 • Projekt se sastoji od 6 komponenti (zasebnih projekata s pojedinačnim građevinskim dozvolama):

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Caprag (K. Branimira, Trg hrv. državnosti, K. Trpimira, R. Končara)
 1. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Hrvatskog narodnog preporoda
 1. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Tomčev put (T. Goričanca, V. Logomerca, J. Dujaka, M. P. Miškine, I. Fistrovića)
 1. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Ivana Cankara
 1. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Stipe Kerepa
 1. Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Blinjski Kut – Sunja

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Cilj projekta je rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže, smanjenje gubitaka te povećanje pouzdanosti i sigurnosti u pružanju vodnih usluga javne vodoopskrbe.

 • Realizacijom projekta rekonstruirat će se 4.195,45 m, a izgraditi 6.887,9 m vodoopskrbne mreže.

 • Obavezan rok završetka svih radova je kraj 2025. godine.

 

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sisačkog vodovoda d.o.o.