Kako izvršiti promjenu nad vlasništvom priključka?

Potrebno je dostaviti rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni, darovni ugovor i sl. u odjel prodaje Sisačkog vodovoda.

Da li je voda ispravna za ljudsku potrošnju?

Usluga javne vodoopskrbe odvija se sukladno zahtjevima propisanim normom sustava upravljanja sigurnošću hrane, odnosno vode za ljudsku potrošnju ISO 22000:2005.

Provjeru zdravstvene ispravnosti i sukladnosti vode za ljudsku potrošnju  svim pokazateljima vode koji su propisani Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17) provodi  prema godišnjem Planu uzorkovanja Služba kontrole kvalitete vode Sisačkog vodovoda d.o.o. i Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije stalnim praćenjem (županijski monitoring).

Gdje Sisački vodovod d.o.o. nakon primjedbe potrošača o kvaliteti vode na kućnoj instalaciji uzima  kontrolni uzorak?

Nakon pritužbe potrošača o kvaliteti vode na kućnoj instalaciji Sisački vodovod d.o.o. uzima kontrolni uzorak na  vodomjeru ispred kućne instalacije gdje je utvrđena neispravnost vode. Prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju  (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17)  u  slučaju utvrđivanja odstupanja od parametara sukladnosti na mjestu potrošnje vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a koja su posljedica neprikladne unutarnje mreže ili njezinog lošeg održavanja, odgovornost za odstupanja snosi vlasnik unutarnje mreže. Vodovod je odgovoran za zdravstvenu ispravnost vode do mjesta preuzimanja – vodomjera.

Da li je “bijela voda” zdravstveno ispravna?

Pojava bijele vode posljedica je prisustva zraka koji može ući u vodoopskrbni sustav za vrijeme aktivnosti redovitog održavanja (otklanjanje kvarova, ispiranje i sl.) i ostati “zarobljen” u obliku sitnih mjehurića. Kada pustite vodu i nestane tlaka iz slavine, otopljeni zrak izlazi na površinu, voda vrlo brzo postaje bistra, te je u potpunosti zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju.
Jednostavnim postupkom možete provjeriti da li je razlog “bijeloj vodi” otopljeni zrak:

  1. U čistu prozirnu čašu ulijte „bijelu vodu“ iz slavine.
  2. Nakon kratkog vremena primijetiti ćete da se voda bistri od dna prema vrhu dok se svi mjehurići zraka ne oslobode na površini.

Zašto se u vodi ponekad osjeti miris klora?

Postupkom dezinfekcije voda postaje sigurna za ljudsku potrošnju  jer se uništavaju svi eventualno prisutni mikroorganizmi i onemogućava širenje zaraznih bolesti koje se mogu prenositi  vodom.

Dezinfekcija vode u našem sustavu provodi se klorovim dioksidom. Proces dezinfekcije strogo je kontroliran na dnevnoj bazi i koriste se najniže doze koje su potrebne da održe vodu zdravstveno ispravnom na putu kroz vodoopskrbni sustav do krajnjeg potrošača.

Količine klordioksida koji se koriste u obradi vode,  količine njegovih nusprodukata (kloriti i klorati) u vodi za ljudsku potrošnju, te mirisi povezani s uporabom klordioksida  ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi.

Mirisi u većini slučajeva, prema istraživanjima, potječu od reakcije plinovite faze klordioksida (prisutnog u vodi) s organskim kemikalijama u zraku kućanstva.

Zašto kod prokuhavanja vode na stijenkama i dnu posude ostaje bijeli talog?

Kamenac je naslaga minerala koja se prvenstveno sastoji od anorganskih soli kalcija i magnezija (karbonati, bikarbonati, sulfati, nitrati i dr.)  koje čine  tvrdoću vode, a izlučuje se kod zagrijavanja vode kao bijeli talog  na dnu posude ili na grijačima kućnih aparata (bojleri,  kuhala za vodu i sl.). Promjenom tlaka u sustavu može doći do ljuštenja vodenog kamenca sa stijenki cijevi ili grijača, što potrošač može primijetiti na mrežici slavine kao pijesak ili ljuskice. Kamenac ne može nastati u ljudskom  organizmu, jer organizam uzima kalcijeve i magnezijeve ione onoliko koliko treba, a višak izbacuje. Kamenac u bubrezima i žuči je organskog porjekla (oksalati, salicilati dr.) i nije povezan s tvrdoćom vode. Upravo je jedan od savjeta za spriječavanje stvaranja kamenaca u organizmu  piti dovoljne količine  tekućine, najbolje vode.