Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga (Word)

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga (Pdf)

Usporedba starih i novih cijena vodnih usluga

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću