News Categories: Featured

14 velj
04 velj
20 sij
By: Jurica 0

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto – pomoćni radnik u timu za sanacije – neodređeno

Natječaj za radno mjesto – pomoćni radnik u timu za sanacije – neodređeno – burza rada

Odluka o poništenju javnog natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika u Timu za sanacije


Natječaj za radno mjesto – pripravnik – viši referent fakturiranja i naplate na određeno – za objavu

Natječaj za radno mjesto – pripravnik – viši referent fakturiranja i naplate na određeno – za objavu – burza rada

Razgovor s kandidatima za radno mjesto: pripravnik na radnom mjestu viši referent fakturiranja i naplate na određeno vrijeme održat će se u četvrtak, dana 17.02.2022. godine o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

Odluka o izboru kandidata za sklapanje ugovora o radu – Pripravnik na određeno vrijeme, na radnom mjestu referent fakturiranja i naplate


Natječaj za radno mjesto – referent očitanja i obračuna – neodređeno – za objavu

Natječaj za radno mjesto – referent očitanja i obračuna – neodređeno – za objavu – burza rada

Razgovor s kandidatima za radno mjesto: referent očitanja i obračuna na neodređeno vrijeme održat će se u petak, dana 18.02.2022. godine o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

Odluka o izboru kandidata za sklapanje ugovora o radu – radno mjesto referent očitanja i obračuna na neodređeno vrijeme

 

Read More
10 sij
By: Jurica 0

Obavijest o isporuci tehnološke vode i vode za piće!

Poštovani,

obavještavamo cijenjene potrošače ulica O. Krešovanija, I. Buića, M. Cajnera, O. Price, N.Marakovića, V.Banjanina, I J. Kraša će dana 10.01.2022. godine na početku ulice Ivana Buića (kod trgovine) biti omogućena isporuka i podjela tehnološke vode iz vatrogasne cisterne te flaširane vode za piće.

Read More
09 ruj
By: Jurica 0

Obavijest o sanaciji loma na kanalizacijskoj mreži!

Poštovani,

Obavještavamo cijenjene potrošače da će dana 09.09.2021. i 10.09.2021. godine zbog radova na sanaciji loma kanalizacijske mreže u ulici Augusta Cesarca 10 biti otežan i povremeno prekinut promet na navedenoj lokaciji.
Molimo cijenjene sugrađane za razumijevanje.

Read More
19 srp
By: Anja Rajković 0

Indikatorski parametar temperatura

Sisački vodovod d.o.o. kao sirovinu za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju zahvaća vodu iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe čija temperatura ovisi isključivo o klimatskim uvjetima te se na nju ne može utjecati u smislu otklanjanja uzroka.

Obzirom na visoke temperature zraka i rijeke Kupe tijekom lipnja i srpnja 2021. obavještavamo potrošače da je došlo do povećanja temperature vode iznad 25°C, ali također naglašavamo, da isto nema utjecaja na ljudsko zdravlje.

Sisački vodovod d.o.o. će poduzeti sve mjere u skladu s uspostavljenim Sustavom upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (dezinfekcija vode, redovito sanitarno održavanje – ispiranje i održavanje prilikom kvarova, ispitivanje kvalitete vode) da unatoč visokim temperaturama vode ne dođe do mikrobiološkog onečišćenja vode za ljudsku potrošnju.

Read More
09 srp
By: Jurica 0

Obavijest o mogućem zamućenju!

U periodu od 9. srpnja do 8. kolovoza 2021. god. izvoditi će se radovi sanacije taložnice T 1 u postrojenju za preradu pitke vode u Novom Selištu,budući da je uslijed katastrofe izazvane potresom došlo do znatnih oštećenja opreme i građevina u tvornici vode. Prilikom radova sanacije moguće je da se na ispustu iz pogona proizvodnje vode u Kupu (povremeno i u izrazito malim količinama)  pojavi zamućenje rijeke Kupe na lokaciji Novo Selište koje bi bilo organske prirode, a nije štetno za stanovništvo niti je ekološka ugroza.

Molimo građane za razumijevanje.

Read More
22 tra
By: Jurica 0

Obavijest građanima o privremenoj regulaciji prometa u Školskoj ulici!

Obavještavamo građane da će dana 23.04.2021. godine zbog radova na vodoopskrbnoj mreži u Školskoj ulici za promet biti zatvoren dio Školske ulice, te će biti na snazi privremena prometna regulacija. Promet će biti zatvoren na dijelu Školske ulice, od križanja sa ulicom Tina Ujevića do križanja sa ulicom Maka Dizdara. Obilazak zatvorenog dijela Školske ulice za osobna vozila biti će preko ulica Tina Ujevića, Ive Andrića, Maka Dizdara i obrnuto. Dok će obilazak za kamione i cisterne biti preko ulica Ante Kovačića, Aleje narodnih heroja i Josipa Juraja Strossmayera te obrnuto.

Privremena prometna regulacija je planirana u vremenu od 08:00 do 20:00 sati.

Molimo cijenjene građane za razumijevanje.

Read More
17 ožu
By: Anja Rajković 0

OBAVIJEST DOMAĆINSTIVMA ČIJI SU STAMBENI OBJEKTI OŠTEĆENI U POTRESU

Obavještavamo korisnike stambenih zgrada oštećenih potresom s crvenom i žutom oznakom kako će se istima izvršiti skidanje glavnih vodomjera isključivo prema pisanom zahtjevu Upravitelja stambenih zgrada.

Troškove skidanja vodomjera te ponovnu ugradnju vodomjera Sisački vodovod neće naplaćivati.

Nakon skidanja vodomjera, korisnicima se neće ispostavljati  fakture za isporučenu vodu odnosno za fiksni dio cijene vodnih usluga, sve do ponovne ugradnje vodomjera. Ponovnu ugradnju vodomjera mora zatražiti nadležni Upravitelj zgrade kada se za to steknu uvjeti.

Obavještavamo i korisnike obiteljskih kuća oštećenih potresom da vlasnici mogu podnijeti zahtjev za skidanje vodomjera pri čemu se troškovi skidanja vodomjera i ponovne ugradnje (kada se za to steknu uvjeti) neće naplaćivati.

Obavijest se odnosi na korisnike s područja grada Siska, općine Sunja i općine Martinska Ves.

Read More
19 velj
By: Anja Rajković 0

OBAVIJEST O OBVEZI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE SISAČKOG VODOVODA d.o.o.

Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama ( Narodne novine br. 66/2019) te članku 14. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 11/13 i 23/15, Sisački vodovod d.o.o. objavljuje

 

O B A V I J E S T

O OBVEZI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE SISAČKOG VODOVODA d.o.o.

 

Ovim putem Vas ponovno obavještavamo da je u naseljima Staro Selo, Trnjani i Čakale izgrađen sustav javne vodoopskrbe čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne vodoopskrbe.

Nastavno navedenom, obavještavamo i pozivamo sve vlasnike ili druge zakonite posjednike građevina naselja Čakale, koji to do sada nisu učinili, da su kao obveznici priključenja dužni podnijeti zahtjev za priključenje sukladno odredbama članka 14. važeće Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Siska temeljem odredbi članka 55. Zakona o vodnim uslugama ( Narodne novine br. 66/19).

Pozivaju se svi vlasnici ili drugi zakoniti posjednici građevina naselja Staro Selo, Trnjani i Čakale, koji to do sada nisu učinili, da su obvezni priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na sustav javne vodoopskrbe sukladno Odluci o priključenju, a najkasnije do 30. travnja 2021. godine.

Navedeni rok ispunjenja obveze je produžen iz razloga objektivnih problema uzrokovanih katastrofalnim potresom na našem području.

Zahtjev za priključenje podnosi se pisanim putem, na propisanom obrascu Sisačkog vodovoda d.o.o. i to na adresi: Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44 000 Sisak (Služba obračuna i naplate).

Uz zahtjev obvezni ste priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se traži priključak (Sisački vodovod d.o.o. će pripremiti obrazac punomoći/suglasnosti)
  2. osobnu iskaznicu.

Ovim putem obavještavamo sve vlasnike ili druge zakonite posjednike građevina naselja Staro Selo, Trnjani i Čakale, koji to do sada nisu učinili, a koji ne podnesu zahtjev za priključenje u ostavljenom roku, da će Sisački vodovod d.o.o., nakon isteka naprijed navedenog roka, izvršiti zatvaranje lokalnog vodovoda koji su do sada koristili, tako da će se opskrba vodom obavljati isključivo putem nove mreže javne vodoopskrbe.

Priključenje i nadzor nad izvedbom priključka obavlja Sisački vodovod d.o.o.

Za sve potrebne informacije, ljubazno Vas molimo da se obratite u Službu odnosa s korisnicima Sisačkog vodovoda d.o.o u Sisku, Obala Ruđera Boškovića 10, na tel. 526-166, fax. 526-172 ili na mail adresu: tajnistvo@sisackivodovod.hr.

 

U Sisku, 19.02.2021.                                                                                                     SISAČKI VODOVOD D.O.O.

Read More