Jurica 4 veljače, 2022

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina upisanih u k.o. Bok Palanječki, za sporazumno rješavanje uspostave prava služnosti u svrhu izgradnje vodoopskrbne mreže-spoj ulice Marijana Celjaka preko nasipa i naselja Bok Palanječki

Ponuda vlasnicima-suvlasnicima nekretnina upisanih u k.o. Bok Palanječki za rješavanje uspostave prava služnosti