Anja Rajković 19 srpnja, 2021

Indikatorski parametar temperatura

Sisački vodovod d.o.o. kao sirovinu za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju zahvaća vodu iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe čija temperatura ovisi isključivo o klimatskim uvjetima te se na nju ne može utjecati u smislu otklanjanja uzroka.

Obzirom na visoke temperature zraka i rijeke Kupe tijekom lipnja i srpnja 2021. obavještavamo potrošače da je došlo do povećanja temperature vode iznad 25°C, ali također naglašavamo, da isto nema utjecaja na ljudsko zdravlje.

Sisački vodovod d.o.o. će poduzeti sve mjere u skladu s uspostavljenim Sustavom upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (dezinfekcija vode, redovito sanitarno održavanje – ispiranje i održavanje prilikom kvarova, ispitivanje kvalitete vode) da unatoč visokim temperaturama vode ne dođe do mikrobiološkog onečišćenja vode za ljudsku potrošnju.