Sisački vodovod 3 kolovoza, 2017

Indikatorski parametar temperatura

Sisački vodovod d.o.o. preuzima vodu za ljudsku potrošnju od Vodoopskrbe Kupa na primopredajnom mjestu Stanica za dokloriranje Ivajak, Novo Praćno bb.

Vodoopskrba Kupa kao sirovinu za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju zahvaća vodu iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe čija temperatura ovisi isključivo o klimatskim uvjetima te se na nju ne može utjecati u smislu otklanjanja uzroka.

Sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13) čl. 4. stavak 2., obzirom da se radi o indikatorskom parametru zatražili smo 17. srpnja 2014. god. od Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije procjenu utjecaja na ljudsko zdravlje parametra koji odstupa od propisane vrijednosti, te smo dobili slijedeći odgovor:

„Iz mišljenja Uprave za sanitarnu inspekciju, Ministarstva zdravlja, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-3., KLASA:541-02/13-04/16 od 04. studenoga 2013. upućenog Vodoopskrbi Kupa d.o.o., citiramo:

Budući da se voda zahvaća iz otvorenog vodotoka rijeke Kupa čija temperatura ovisi o godišnjem dobu na koju vodovod ne može utjecati, odstupanje od MDK vrijednosti se pojavljuje samo tijekom ljetnih mjeseci (u pravilu u 5-10 najtoplijih dana u godini), te se u prosjeku temperatura kreće od 25,2-25,8 (iznimno do 29,1) mišljenje je Stručnog povjerenstva da isto nema utjecaja na ljudsko zdravlje. Obzirom da se radi o istoj vodi (rijeci Kupi) smatramo da se isto mišljenje odnosi i na vodu koju distribuira Sisački vodovod d.o.o.“

Obzirom na visoke temperature tijekom srpnja 2017. i najavu istog trenda i u kolovozu 2017. obaviještavamo potrošače da očekujemo povećanje temperature vode iznad 25°C, ali također naglašavamo, kako je i navedeno u gore spomenutom mišljenju, da isto nema utjecaja na ljudsko zdravlje.

Sisački vodovod d.o.o. će poduzeti sve mjere u skladu sa uspostavljenim Sustavom upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (dezinfekcija vode, redovito sanitarno održavanje – ispiranje i održavanje prilikom kvarova, ispitivanje kvalitete vode) da unatoč visokim temperaturama vode ne dođe do mikrobiološkog onečišćenja vode za ljudsku potrošnju.