Jurica 16 srpnja, 2020

Javno savjetovanje

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga (Word)

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga (Pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću