Valentina 14 ožujka, 2024

JESMO ZA AKCIJU?

Međunarodni dan akcije za rijeke

14.03.2024.

Znate li da se godišnje u rijeke ispusti oko 380 milijardi m3 kanalizacijskih, industrijskih i poljoprivrednih otpadnih voda u svjetske vodotoke ?

Prema posljednjim podacima na razini Republike Hrvatske tokom 2021. godine u okoliš se ispustio 291 milijun m3 komunalnih otpadnih voda, stoji u „ Izvješću o ispustima i uređajima za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda iz Registra onečišćavanja okoliša za 2021. godinu“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bez pročišćavanja ili tek prethodnim stupnjem pročišćavanja u okoliš se ispustilo oko 20 % svih ispuštenih količina komunalnih otpadnih voda. Na razini RH najzastupljeniji je drugi stupanj pročišćavanja kojim se obradi oko 161,1 milijun m3 komunalnih otpadnih voda, prvim stupnjem pročišćavanja 15 % komunalnih otpadnih voda, a trećim stupnjem pročišćavanja obrađuje se tek 10 % ispuštenih komunalnih otpadnih voda stoji u gore navedenom izvješću.

 1. godine grad Sisak se pridružio mnogim gradovima u državi i Europi koji pročišćavaju otpadnu vodu. Time je omogućena revitalizacija naših rijeka i zdraviji oblik života uz rijeku.

Otpadne vode iz naših domova sustavom odvodnje ne odlaze u rijeke već na Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s trećim stupnjem pročišćavanja pored naselja Crnac, a pročišćena otpadna voda vraća se u okoliš ispuštanjem u rijeku Savu. Prošle godine kroz naš UPOV ispušteno je 4.905.402,00 m3 otpadne vode.

Kako bi sačuvali kvalitetu naših rijeka i okoliša, a budućim naraštajima ostavili kao nasljeđe, moramo se odgovorno ponašati i brinuti za ispravno funkcioniranje sustava odvodnje te kontinuirano podizati svijest o očuvanju okoliša, vode i vodnih resursa. Odgovornost svakog pojedinca započinje u vlastitom domu jednostavnom promjenom ustaljenih, a loših navika. Sve kako bi sačuvali zdravlje i okoliš, a održavanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda činili održivim.

Obzirom da se danas obilježava Međunarodni dan akcije za rijeke, dan posvećen spašavanju, slavljenju i podizanju svijesti o važnosti rijeka pozivamo svakog pojedinca da razmisli o vrijednosti rijeka koje nas okružuju, o onome što nam one znače u životu i da već danas krene u akciju.

Nekoliko savjeta od kuda krenuti:

U ODVODE NE BACAJTE:

 • vlažne maramice, netkani tekstil, pelene, štapiće za uši, vatu
 • kuhinjsko ulje, masti, ostatke hrane
 • pepeo, slamu
 • krpe
 • perje, dlake
 • otpatke i strugotine metala, plastike i drva
 • građevinski materijal
 • kemikalije, boje i lakove
 • lijekove
 • zapaljive ili eksplozivne tvari i tekućine